best website builder app

KARTA STAŁEGO KLIENTA

Kartę Stałego Klienta można otrzymać w Centrum Ogrodniczym Nowaccy po dokonaniu zakupów.

Pytaj sprzedawcę.


REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA


Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Centrum Ogrodnicze Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń.


Karta Stałego Klienta daje prawo do otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie towarów w Centrum Ogrodniczym Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń.


1. Wystawcą Karty Stałego Klienta jest Centrum Ogrodnicze Nowaccy z siedzibą w Brzezie 277, 63-800 Gostyń.


Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniona jest każda osoba, która dokona zakupu towaru w Centrum Ogrodniczym Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń.


2. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


3. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.


4. Formularz zgłoszeniowy


4.1 Formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony przez pracownika w Centrum Ogrodniczego Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń w którym zostaje złożony.


4.2 Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient:


- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez w Centrum Ogrodnicze Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń zawartych w formularzu danych osobowych stosownie do informacji zawartych w formularzu,


- potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych.


4.3 Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez w Centrum Ogrodnicze Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em)

Dane osobowe klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).


4.4 Każdy klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z Karty Stałego Klienta.


4.5 Centrum Ogrodnicze Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować lub też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywane w związku z programem Karty Stałego Klienta.


5. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek i przywilejów, wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być wykorzystana przez inną osobę.


6. Karta Stałego Klienta zostanie przekazana Klientowi po wypełnieniu formularza.


7. Karta Stałego Klienta daje właścicielowi prawo do rabatów ustalonych zmiennie w określonym czasie dla poszczególnych artykułów.


8. Istnieje niewielka ilość artykułów, dostępna w Centrum Ogrodniczym Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń, przy zakupie których nie przysługuje żadna zniżka.


9. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta, użytkownik zobowiązany jest wręczyć Kartę sprzedawcy przed nabyciem towaru.


10. Realizacja upustów następuje po przekazaniu Karty Stałego Klienta sprzedawcy, przed dokonaniem transakcji.


11. Za udzielenie zniżki niezgodne z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi sprzedawca.


12. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta Centrum Ogrodniczego Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń.


13. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Stałego Klienta jej właściciel powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości do Centrum Ogrodniczego Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń celem wystawienia duplikatu.


17. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.


18. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. Treść regulaminu jest udostępniona w siedzibie Centrum Ogrodniczego Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń oraz na stronie www.ogrodnictwo-nowaccy.pl oraz www.rajskieogrody.eu


19. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2014 r.


 


Centrum Ogrodnicze Nowaccy, Brzezie 277, 63-800 Gostyń zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www. ogrodnictwo-nowaccy.pl oraz www.rajskieogrody.euADRES
Centrum Ogrodnicze Nowaccy
Brzezie 277
63-800 Gostyń
tel./fax 65 572 54 14


KONTAKT
Beata Nowacka  
tel. kom. 691 724 824
bnowacka5@wp.pl